Znáte pravidla úspěchu?

dosažení úspěchu

dosažení úspěchu

Znáte pravidla úspěchu?

7 pravidel pro cestu za splněnými sny.

 

Co je to úspěch? Pro každého člověka něco jiného. Pro někoho to může být to, že se navzdory svému věku rozhodl studovat a dosáhl vzdělání, které si předsevzal. Jiný touží být úspěšným podnikatelem s vysokými příjmy atd. Každý měříme úspěch jiným metrem. Tím metrem je naše srdce a touha, která nás žene vpřed.

O pravidlech, která je třeba dodržovat, abychom dosáhli úspěchu, už bylo napsáno mnohé. Přesto tato pravidla, která s vámi sdílím, cítím jako silné zásady, které je třeba v životě dodržet, chceme-li  něčeho dosáhnout.

Níže uvedená pravidla úspěchu jsou aplikovatelná na jakýkoliv cíl v našem životě. Nezáleží na tom, co chceme, čeho chceme dosáhnout, ale jak k získání svého cíle či snu přistupujeme a jak jej chceme přetavit ze sna v realitu.

 

1./  VĚŘ SÁM SOBĚ A SVÉMU SNU

Zjisti KÝM chceš být.  Buď tím, čím chceš být TY, ne tvoji rodiče, ani tvé okolí, ani ti, co to s tebou myslí dobře a mají tě rádi. Najdi CO tě dělá šťastným a naplňuje tvůj život. Neohlížej se na to, co si myslí ostatní a jdi za svým snem a za svým cílem. Žij život tak, abys jej prožil jak nejlépe dovedeš. Špatných lékařů a špatných právníků je spousta, proč bys měl být jedním z nich? Uspěj a vynikni tam, kde je tvé srdce.

2./ VYJDI Z KOMFORTNÍ ZÓNY

Nemůžeš být originál, pokud jdeš se stádem. Přemýšlej kreativně, buď flexibilní. Stanov si kroky, které na cestě za svým snem musíš udělat. Nevynechej žádný, jdi krůček po krůčku a ujisti se vždy, zda jdeš tím správným směrem. Měřítkem ti bude tvůj dobrý pocit. Situace, kdy musíš udělat něco jinak a vycházíš ze své komfortní zóny a ze svého pohodlí, jsou ti dalším měřítkem, zda to se svým snem a cílem myslíš skutečně vážně. Jsou to zkoušky. Zkoušky, nakolik jsi pevný ve svém rozhodnutí.

3./  NEBOJ SE SELHÁNÍ

Vždy můžeš selhat a něco se může nepovést. Je třeba se v těchto případech ze svého selhání poučit. Nemůžeš vždycky vyhrát, ale neboj se dělat rozhodnutí. Stále posouvej své limity. Pokud věříš v sebe a ve svou vizi, úspěch se dostaví, ikdyž bude někdy třeba změnit směr, kterým se ke svému cíli ubíráš. Nakonec tu správnou cestu zase nalezneš.

4./ IGNORUJ POCHYBOVAČE A VÍTEJ KONSTRUKTIVNÍ KRITIKY

Nevěnujte pozornost lidem, kteří říkají, že se ti uspět nepodaří, že je to nemožné. Vítej ale konstruktivní kritiku. Otevře ti oči a umožní ti se posunout. Z kritiky si vezmi to pozitivní, pouč se a zdokonal se v tom, v čem je třeba a co uznáš za dobrý podnět. Kritiky vítej, dají ti dobrou zpětnou vazbu. Nedávej jim však větší váhu, než si zaslouží. Poslouchej především sám sebe a věř, že cíle dosáhneš.

5./ DEJ DO TOHO MAXIMUM

Dejte ze sebe to nejlepší. Může to i bolet. Bez bolesti ničeho nedosáhneš. DOKONČUJ započaté projekty. Mezitím, co prokrastinuješ, flákáš se a oddaluješ, někdo další tvrdě pracuje. Někdo další se vzdělává a vítězí. Bez tvrdé práce úspěchu nedosáhneš a žádné z pravidel nebude samo o sobě fungovat. Osvoj si pevné návyky, které dodržuj. Minimalizuj čas, kdy nepracuješ na svém snu, nebo cíleně nerelaxuješ. Vzdělávej se a investuj do vzdělání. Uč se nové věci.

6./ RELAXUJ

Souvisí to s bodem 5. Bez dostatečného odpočinku a dobití baterií pozitivními zážitky a  emocemi se ti bude těžko na tvém cíli trvat a může se stát, že ještě, než dojdeš ke svému cíli, vyhoříš, nebo to vzdáš. Relaxace, odpočinek, pozitivní emoce s přáteli, rodinou a dobře rozložený čas pro práci a zábavu ti přinese nové palivo pro tvou cestu. Pro dosažení svého úspěchu využij také cílenou relaxaci, meditaci a vizualizační cvičení, která ti pomohou zkoncentrovat tvé síly ke splnění snu, ať je jakkoliv velký. Zároveň zklidníš svou mysl a svůj cíl si ujasníš i na nevědomé úrovni. Fyzicky i psychicky si odpočineš.

7./ DÁVEJ

Možná se tento bod může jevit jakože sem nepatří, přesto mám pocit, že k cestě za úspěchem patří zcela neodmyslitelně DÁVEJ. Dávej kus sebe, nebo poskytni část peněz na dobrou věc, dej pomocnou ruku tam, kde to je potřeba. Zní to jako klišé, přesto měj vždy srdce na pravém místě. Ne všichni si zaslouží tvou pomocnou ruku, ale někteří ji potřebují. Buď vnímavý a tam, kde usoudíš, že je tvé pomoci třeba, poskytni ji. Tvá pomoc může mít jakoukoliv formu. Můžou to být i informace zdarma, sdílení tvého příběhu. Dobrá rada. Když dáváš, tak také dostáváš zpět.

 

© Irena Hájková, NLP kouč na www.irenahajkova.cz

 

Irena Hájková
Specializuji se na pomoc klientům s potížemi ve vztazích. Ať už máte potíže při výchově nebo se svými rodiči, či partnery. Další mou specializací je úzkostné prožívání běžných situací, posilování sebevědomí a práce s klienty, kterým jejich vlastní emoce znepříjemňují život a brání v dosahování vytyčených cílů. Více o mně najdete na https://www.irenahajkova.cz
Komentáře