Terapie EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT je zkratka pro metodu s  názvem Emotional Freedom Techniques, česky také  Techniky emoční svobody. EFT patří k metodám Energetické psychologie, pracuje s energetickými body, s emocemi a vzorci či postoji klienta. Pomáhá v různých oblastech života, často i tam, kde jiné metody nefungují, nebo jejich efekt je na dlouhá sezení

Autorem  EFT metody je Gary Craig.  Gary studoval na Stanfordské Univerzitě a EFT metodu vytvořil jakožto trenér pro dosahování lepších výkonů, kdy se zaměřoval na emoční bloky, které člověku znemožňují či brzdí celkový úspěch. Zabýval se také metodou NLP (Neurolingvistické programování).

Metoda EFT vychází z poznatků, že většina našich chybných přesvědčení a negativních emocí je příčinou přerušení toku energie v lidském energetickém systému

Metoda EFT vychází z poznatků, že většina našich chybných přesvědčení a negativních emocí je příčinou přerušení toku energie v lidském energetickém systému. Tato energetická přerušení, bloky a nerovnováha způsobují poruchy zdraví, narušují normální funkci psychiky, mají vliv na celkové rozpoložení a tím i na volby, které v životě učiníme. Porucha na energetických drahách může za to, že se cítíme depresivně, úzkostně, zlostně a neumíme si život užít v jeho kráse a jednoduchosti. Namísto toho reagujeme pod vlivem svých emocí. Například nejčastější emoce a jedna z nejsilnějších, STRACH, dokáže způsobit velkou spoustu potíží v oblasti duševního zdraví, nevhodné volby životního partnera, neschopnosti správně volit pro sebe to nejlepší, neschopnost říkat NE, poruchy zdraví, autoimunitní onemocnění, a mnoho dalších problémů

Již ze samotného názvu Techniky emoční svobody je patrné, že se jedná o techniky, které pomáhají člověku osvobodit se od negativních emocí. EFT technika dokáže uvolnit a zbavit se těchto negativních přesvědčení a reakcí. V rámci EFT terapii řešíme emoci, která tento řetězec vzorců a reakcí a tím i oněch nepříjemností, které si přeje klient odstranit, způsobila

Terapie pomocí EFT je nenásilná také díky tomu, že pracuje s tím, co klient právě NYNÍ cítí. EFT nevnucuje žádné univerzální pravdy, myšlenky, názory či správné postoje. Při EFT terapii se pracuje přímo s klientovou pravdou, s jeho vlastními pocity a emocemi. Klientovy názory, myšlenky, přesvědčení, pocity, emoce, bolesti, vnitřní obrazy a vize jsou "materiál", který se jemně zpracovává během EFT terapie. EFT terapie uznává, přijímá a zpracovává vše co klient cítí, slyší, vidí či jinak vnímá. EFT pracuje též se vším, co si klient myslí, o čem je přesvědčen, čemu věří či důvěřuje. EFT terapie současně pomáhá klientovi mít se rád a přijmout zcela sebe sama i se vším tím, co klient prožívá, vnímá, co si myslí a čemu věří.

EFT terapie může být aplikována na různé problémy a nemoci, například na:

 • strach, fóbie, panika
 • deprese, úzkost
 • únava, vyčerpání, skleslost a ztráta chuti do života
 • pocity viny, pocity životní tíhy
 • pocity bezmoci
 • pocity lítosti, zmaru
 • strach, nejistota, nervozita
 • vztek, hněv, agrese, výbušnost
 • nespavost, noční děsy
 • poruchy příjmu potravy, enorexie, bulimie, ztráta chtě k jídlu
 • problémy ve vztazích s partnery, dětmi, rodiči, kolegy
 • potíže s financemi, pocity nedostatku hojnosti
 • negativní přesvědčení, vzorce, zlozvyky
 • traumata, nepříjemné vzpomínky
 • sexuální problémy frigidita, střídání partnerů
 • bolesti
 • potíže s imunitou, exémy
 • potíže s početím
 • obezita
 • závislosti (na PC, kávě, čokoládě, cigaretách atd.)

Techniky emoční svobody obvykle přinášejí rychlé a trvalé výsledky. EFT metoda je stále více populárnější a vyhledávaná nejen u terapeutů a odborníků, kteří oceňují jednoduchost a rychlý efekt této metody, ale i u běžné veřejnosti. Lidé se aktivně zajímají o EFT díky doporučení jejich přátel a ti zase slyší o tom, jak EFT pomohlo přátelům jejich známých atd…EFT je čím dál více vyhledávanější právě proto, že člověk může tuto metodu po proškolení aplikovat také sám na sobě.

Zjednodušeně řečeno je EFT taková emocionální verze akupunktury bez jehel. Říká se jí též meridiánová terapie, neboť pomocí EFT stimulujeme mimo jiné poklepáváním body na základních meridiánech (energetických drahách našeho těla. Díky znovunastolení energetické rovnováhy a emoční úlevě dochází i k uzdravení na fyzické úrovni, v některých případech téměř okamžitě a někdy později, a to s ohledem na typ nemoci či bolesti, které se pomocí EFT léčily. Dalo by se říci, že krátkodobější či akutnější fyzické problémy odezní rychleji, než ty dlouhodobé a chronické. Ale i u nich lze dosáhnout vynikajících výsledků. Velmi často proběhne EFT terapie hladce, s minimálním emočním či fyzickým nepohodlím. Někdy se může objevit výraznější emoční reakce, která však celkem rychle odezní a uvolní se právě z energetického systému, což může klient pociťovat jako by se konečně zbavil obrovské tíže. Občas může po terapii dojít k přechodnému navrácení či zhoršení projevů nemoci či daného problému, které však postupně odezní. 

Pokud trpíte vážným psychickým či fyzickým postižením, měl by použití EFT terapie či jiné alternativní metody konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a odborníkem. V žádném případě se nedoporučuje kvůli EFT apod. vysazovat pravidelně užívané léky!. Některé nemoci či potíže mohou vyžadovat vícero EFT sezení (terapií), mezi kterými tělo zpracovává postupné změny v energetickém i fyzickém systému. Některé problémy mají i vícero spouštěcích příčin, zážitků či aspektů a tělo nám dovolí odkrývat a uvolňovat tyto záležitosti či traumata postupně a po vrstvách. Jak se někdy říká, je to jako bychom loupali cibuli, pěkně jednu vrstvu po druhé. Při některé terapii se sloupne jen jedna tlustá a tuhá slupka, jindy zase několik slupek najednou. Zpravidla nelze vyřešit letitý a složitý problém za jedno sezení. Nicméně často vyřešení jednoho nejstaršího problému vyřeší i spoustu dalších potíží, které jsou na onen původní zážitek nabaleny.

Říkám tomu EFEKT SNĚHOVÉ KOULE, kdy se na jeden původní maličký problém postupně s roky nabalují další a další zážitky a postoje, které s oním původním jevem souvisí. Vzniká tak různě velká koule plná nejrůznějších problémů s jedním společným jádrem. Když toto jádro rozstřelíme, koule se rozprskne a spolu s tím je vyřešena i řada zástupných potíží  

Při EFT terapii není ani důležité, zda v její efekt věříte, nebo ne. Ani není na závadu, když již předem jistojistě víte, že vám EFT nepomůže a jen si jdete toto NE vyzkoušet. Jak se zdá, vašemu tělu je při této metodě úplně jedno, zda v ni skálopevně věříte, nebo jste nevěřící Tomáš. EFT pracuje uvnitř vašeho podvědomí a jakmile se podaří odblokovat vaše přesvědčení, či zablokovaný vzorec, dojde k posunu.

Často se mi stává, že klient ve finále ani sám neví, proč vlastně „takovou prkotinu“ řešil, nebo dokonce má najednou dojem, že problém, s nímž přišel, není tak velký a že vyřešení problému vlastně vzniklo samo . Klient by samozřejmě svůj problém dokázal vyřešit sám, jen je často zacyklený ve svém úzkém vidění světa a nenalézá sám cestu ven. Při odblokování a umožnění širšího pohledu na jeho problém dojde k rozšíření náhledu na věc, která jej trápila a tak i k vyřešení.

EFT není zázrak a nefunguje možná na 100 % vždy, ihned a všude. Možná funguje jen na 80%. Jenže totéž lze říci o jakékoliv jiné metodě, dokonce i o lékařsky ověřené medikamentózní terapii. Jedno je jisté, máte-li problém, který chcete řešit a třeba jste již vyzkoušeli i jiné metody, které nepřinesly kýžený efekt, zkuste i EFT. Vzhledem k tomu, že mnoha klientům již pomohla změnit jejich život a jejich zdraví, nabízí se otázka, proč tuto terapii nevyzkoušet.

© Mgr. Irena Hájková, www.irenahajkova.cz  NLP kouč, terapeut emoční psychologie (EFT).

Více o mně najdete ZDE 

 

© Kopírování textů na stránce www.irenahajkova.cz je možné pouze s písemným svolením autora.

Irena Hájková

Kouč a practitioner NLP, terapeut emoční psychologie (EFT), hypnoterapeut
Specializuji se na pomoc klientům s potížemi ve vztazích. Ať už máte potíže při výchově nebo se svými rodiči, či partnery. Další mou specializací je úzkostné prožívání běžných situací, posilování sebevědomí a práce s klienty, kterým jejich vlastní emoce znepříjemňují život a brání v dosahování vytyčených cílů. Více o mně najdete na https://www.irenahajkova.cz