Co je to KOUČINK

Kdo je KOUČ

Koučink, koučové…dnes jsou to již běžně používaná slova, která ale zavání trochu sportem. Vždyť kouče mívali vždycky jen sportovci.

Jenže:

Dnes je pojem kouč rozšířený. Vzniklo nové povolání pro ty, kteří chápou, že člověk často potřebuje nasměrovat, ukázat kudy jít na křižovatce svých cest a příležitostí, správně se rozhodnout.

Koučové se často rekrutují z těch, kteří už leccos v životě zažili a uvědomili si, že to, zda se v životě, vztazích či v práci cítí šťastní, je jen v jejich vlastních rukách.  Vědí, že není úplně snadné najít jádro problému. Když už člověk to jádro najde, tak často neví, jak tento oříšek rozlousknout využít z něj jen to nejlepší, co bude ku prospěchu.

Co koučinkem můžete získat?

 • Jiný pohled na vaši situaci
  Díky koučinku můžete získat úplně jiný a osvobozující pohled na svůj problém.
 • Stanovíte svůj cíl
  Najdeme stav, v jakém se chceme nacházet v budoucnu. Najdeme cíl. Jak se chcete cítit, kým chcete být, kterým směrem se máte vydat.
 • Získáte soubor technik a metod, které můžete využít i pro sebekoučink
  Koučink vám nabídne díky souboru metod a technik možnost vidět své obtíže jinak, rozšíří vaše obzory, umožní vám vidět vaši situaci v její plné šíři a tak můžete činit ta správná rozhodnutí pro sebe.
 • Odhalíte, proč je POCIT důležitým ukazatelem toho, zda jdeme správnou cestou
  V koučinku analyzujeme současnou situaci, zjistíte, kde se nacházíte nyní a jak se nyní ve vaší situaci cítíte. POCIT je totiž důležitý ukazatel toho, zda konáte pro sebe, nebo proti sobě
 • Stanovíte své akční kroky
  Stanovíme akční kroky, které je třeba krok za krokem absolvovat, aby bylo cíle dosaženo co nejefektivněji. Věnujeme se jejich pečlivému naplánování, zvážíme všechna PRO a PROTI. Stanovíme druhotný pozitivní zisk, zkontroluje, zda nám naše vytoužená pozice, role, cíl, kterého chceme dosáhnout, stojí za event . ztráty, které z toho můžou plynout.
 • Zjistíte, zda vás může ve vašich akčních krocích něco zaskočit
  Zjistíme, co vám může bránit v tom, abyste si své sny a touhy, cíle, plnili. Často objevíme spoustu vzorců, které vás provázejí jako životní „ pravdy“ .Tyto pravdy je však potřeba prozkoumat. Opravdu jsou to "MOJE" pravdy? Nebo jsou zděděné, předané, či vnucené společností? Pokud nejsou vaše, proč je máte dál vláčet na svých zádech a nechat je ovlivňovat váš život?
 • Kouč vám nebude radit
  Žádné radílky nepotřebujete. Na vše si přijdete sami s koučovou podporou.
 • Kouč vás bude podporovat ve vašich krocích
  Podpora je potřeba. Neočekávejte ale, že kouč vyřeší vaše problémy za vás. Díky nástrojům, které získáte, budete schopni dělat sami akční kroky směřující k vašemu cíli.
 • Kouč klienta neposuzuje
  Nesoudíme. Co bylo, to bylo. V psychoterapii můžeme řešit minulost, v koučování necháváme minulost ležet tak, jak je. Minulost se již nezmění. Zaměřujeme se s klientem na vyřešení jeho životních výzev do budoucna.
 • Cílem kouče je šťastný a sebevědomý klient
  Klient, který ví, jak se svými životními výzvami dále naložit. Klient, který získal nástroje, díky nimž je schopen si dále poradit do budoucna se záležitostmi, v nichž zpočátku tápal. Klient, který objevil nové cesty ke svému cíli, ať je cíl jakýkoliv.